عشق با طعم مادری

چند وقتی است بی خود و بی جهت اینجاها می چرخم

روزهای مادرانه

ازاین روزها

مهر نوشته

روزی روزگاری

شاید ،شاید وقت خوبی است برای چشیدن عشقی تازه با طعم مادری

/ 1 نظر / 4 بازدید