یک ماه و اندی..........

یک ماه و اندی از پاییز سپری شده

یک ماه و اندی از ترم ۵ ما ورودی های ٨۵

یک ماه و اندی از تصمیم های گنده

یک ماه و اندی از......

برای شما چی ؟؟؟

/ 4 نظر / 18 بازدید
آرش

من فکر میکردم خودم هستم که تصمیمهای بزرگی گرفتم ولی گویا بقیه هم مثل من فکر میکنن!شایدم من مثل بقیه کی میدونه؟[چشمک]

[نیشخند][قلب]

شیما

[نیشخند][قلب]

محمدرضا بابائی زارچ

تصمیم... خوب حتما نباید خیلی به قول شما گنده باشه! همین که بخوایم خودمون تصمیم بگیریم و بگیریم و یه کاریو انجام بدیم خودش خیلی لذت بخشه,حتی شکستش...