یادی از شریعتی

خدایا! عقیده ام را از دست عقده ام مصون بدار.

خدایا! مرا به ابتذال آرامش وخوشبختی مکشان.

(شریعتی, نیایش)

/ 1 نظر / 15 بازدید
به تو چه...

می بينم که هيچ احد الناسی به وب لاگ آدم چلفته ای مثل تو که ساعت ۷ بعد از ظهر اتوبوس ونک و از آزادی تشخيص نمی ده اهميتی نداده...