ذی الحجّه

بیست وچهارم ذی الحجّه

و مباهله...

این واقعه به تنهایی برای اثبات حقانیتشان کافی است

اللّهم صلِِّ علی محمَّد وَ الِ محمَّد

/ 0 نظر / 15 بازدید