بازگشت به زادگاه

تقریبا دو روزی است که فصل جدیدی از زندگیمون شروع شده !

مهاجرت به شهر قنات و قنوت و قناعت از پایتخت داد و دود و دم

حتما نقطه عطفی خواهد بود

تَوَکَّلتُ عَلَی الله

/ 0 نظر / 15 بازدید