فاطمه ای که خواست فاطمه ،نخوانندش*

آمد

که مادر فرزندان ِفاطمه باشد

که عباسش علمدار حسین باشد

که تاریخ در حسرت چنین زنانی نمانده باشد

*به خاطر فرزندانِ فاطمه از علی خواست که ام البنین بخواندش

 

 

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
آسمان

روضه هایی عجیب می خواند از شب و روز کربلای حسین با خجالت به زینبش می گفت: پسرانم همه فدای حسین

الیما

که عباسش علمدار حسین شد که خودش بانوی بهشتی شد تا همیشه ه ه ه