بهار کویری

به نام خدای علی

نه قلبم نه زبانم روی هم نیست

یکی گوید خداهست و یکی گوید که او نیست

ولی او از خدایی نام دارد

هزاران بنده در افلاک دارد

خدایش آفریدست این خدا را

که در روی زمین همتا ندارد

/ 2 نظر / 4 بازدید