خلیج فارس

برای عوض شدن نام خلیج عرب به خلیج فارس در گوگل به لینک زیر مراجعه کنین .

 http://www.petitiononline.com/sos02082/petition.html

/ 2 نظر / 21 بازدید