تشویش در خوابگاه علم وصنعت

شاید خبر سوخته ای باشه ولی خوب از زبون کسی که در محل بوده یه چیز دیگس!!

ساعت حدود ۴:١۵ بو که با سرو صدا و جیغ بچه هایی که داخل راهرو می دویدند از کابوسی که داشتم می دیدم , پریدم .مانتو پوشیده نپوشیده زدم بیرون , تو حیاط قیامتی بود از هرطرف بچه ها می دویدند منم با این که پاهام توان دویدن نداشتند خودم رو جلوی بلوک 2 رسوندم, بچه هایی که پایین بودند وحشت زده تر از بچه هایی بودند که وسط دود گیر کرده بودند, منم مثه بقیه دچار وحشت شده بودم دنبال دوستام می گشتم , همه سعی می کردند از بچه ها خبر بگیرند ,نگهبان های کل درهای دانشگاه جلو بلوک بودند , اتش نشان ها رسیدند و  بچه های طبقه 2 و 3 با نردبان و طبقه 4 توسط خود اتش نشان ها  اون معرکه در اومدند.خیلی به خیر گذشت

تازه سرو صداها شروع شده بود کل روسای قسمت های مختلف دانشگاه جمع شده بودند یه عده می گفتن عمدی بوده  یه عده سیاسیش کرده بودند و به دنبال اون بچه ها به نشانه اعتراض و تحصن راهی مسجد دانشگاه شدند که حدود ساعت 2 نصف شب قانعشون کرده بودند برگردند و مشکلی نیست ولی تا صبح اقایون تو هر طبقه بودند و نگهبانی می دادند الان هم گاز خوابگاه قطعه , مثه اینکه دیشب باز هم یه خبرهایی بوده

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
شیما

چه خبر بوده اون جا پوران؟[سوال] حالا اوضاتون امن و امانه؟ من که نشنیده بودم اصلا.