اولین بهارانه

امروز صبح شکوفه های باز شده یِ بهار نارنجِ خانه پدری همراه با عطر مسحورکننده شان،  من  و دوربین و زنبورهایِ عسلِ کندوهای همسایه را به اولین ضیافت بهارانه دعوت کرده بودند.

 این هم سهم چشمان شما از این ضیافت

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
حانیه

خیلی عکس قشنگی شده [قلب]