.....

سلام بر شعر محتشم

سلام بر محرم

.....

/ 1 نظر / 14 بازدید

مردم بندگان دنیایند و دینداریشان فقط زبانی است و تا آنجا با دین همراهند و برگرد آن می چرخند که زندگی مادی آنها را تامین کند و چون گرفتار آزمایش شوند، پس دیندار کم است. *امام حسین ع*