برداشت آزاد

اشو می گوید:

قدرت ,فساد نمی آورد

بلکه آدم های فاسد جذب قدرت می شوند!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
سمیه

من که تمام عمر شاهد قرباني شدن و پايمال شدن حقيقت ها به وسيله انسان هاي مصلحت پرست بوده ام، در مورد مصلحت عقده پيدا کرده ام و اعتقاد يافته ام که : هيچ چيز غير از حقيقت، مصلحت نيست. دکتر شریعتی.