هیچ برگی از کائنات بدون خواست او نمی‌افتد......

فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 28 بازدید
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
11 پست
مهر 86
6 پست