شب کویر


باز بوی ماه مهر....

من کلا اواخر شهریور و اواخر اسفند حس خوبی دارم شاید به خاطر نوستالژی بازی من مربوط به دوران مدرس و دانشگاه باشه ...

هر سال اول مهر خاص بوده، داشتم به پارسال فکر میکردم چه حال و هوایی

باید یک مهر پروپوزالم رو دفاع میکردم، یک هفته ای بود که تهران بودیم، کوثر کوچولو هنوز تو وجود من وول میخورد و اوضاع بدجوری بود. روز قبل از دفاع محمد مجبور شد برگرده یزد و من موندم و استرسو و کارای دفاع و تنهایی،  خدا روشکر به خوبی تموم شد هرچند تنها تلخی اون رو جاموندنم از پرواز بود ولی هنوز حال و هوای اون روز منو سرحال میکنه!

خدا رو شکر امسال اوضاع بهتره، هرچند دکتر مدام در حال تهدیده ولی بهتر از پارساله


پوران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

پوران


نویسندگان
پوران


آرشیو من
تیر ٩٥
آذر ٩۳
آبان ٩۳
شهریور ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
آذر ٩٠
آبان ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
شهریور ۸٩
آذر ۸۸
آبان ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦


لینک دوستان
عاقبت بخیر(آقای همسر)
انجمن ژئوتکنیک ایران
گزیده اخبار مسکن
عبدالجبارکاکایی
به خاطر آیه ها
روزهای مادرانه
علیرضا قزوه
سایه روشن
مهرنوشته
باغکوچه
سنگچین
ریحان
یک تجربه ساده
مهمون زمین
تجربه‌های آموزش قرآنی
نقش فرزندان در تربیت پدر و مادر
کودک متعادل-استاد محمود سلطانی
ملامین شیرکوه یزد
ملامین شیرکوه یزد
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار روزانه
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0