شب کویر


من و انرژی‌های مثبت

-دکتر از کم‌کاری من شاکی‌ست، نرم افزار لعنتی آباکوس* بدقلقی می‌کند و مدلم اجرا نمی‌شود، از صبح با این مدل سرو کله زده ام، از پشت لپ تاپ بلند شده وضو میگیرم و حدیث کسا میخونم و یس رو پرواز می دهم به صحن انقلاب امام رئوف برای روح حاج آقا نخودکی.

-اذا‌ن ظهر است، محمد طبق هر روز پیام می دهد "التماس دعا عزیزم" و در ادامه‌ش نوشته "دعا می‌کنم کارات خوب پیش بره"

-نماز را می‌خوانم و زمزمه میکنم "یا من ارجوه لکل خیر..."

...دوباره نشته‌م پشت لپ‌تاپ.. بله این دفعه آباکوس روی خوش نشان می‌دهد و برنامه اجرا می‌شود

*نرم‌افزار تحلیلی المان محدود مورد استفاده بیشتر برای دانشجویان مکانیک و عمران


پوران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

پوران


نویسندگان
پوران


آرشیو من
تیر ٩٥
آذر ٩۳
آبان ٩۳
شهریور ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
آذر ٩٠
آبان ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
شهریور ۸٩
آذر ۸۸
آبان ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦


لینک دوستان
عاقبت بخیر(آقای همسر)
انجمن ژئوتکنیک ایران
گزیده اخبار مسکن
عبدالجبارکاکایی
به خاطر آیه ها
روزهای مادرانه
علیرضا قزوه
سایه روشن
مهرنوشته
باغکوچه
سنگچین
ریحان
یک تجربه ساده
مهمون زمین
تجربه‌های آموزش قرآنی
نقش فرزندان در تربیت پدر و مادر
کودک متعادل-استاد محمود سلطانی
ملامین شیرکوه یزد
ملامین شیرکوه یزد
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار روزانه
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0