شب کویر


اسم گذاری

از اول که فهمیدیم که خدا ما را لایق همراهی فرشته‌ای کرده اسم‌ها برای دو جنسش انتخاب شده بود، شاید از قبل ترها هم انتخاب شده و مورد توافق من و همسر(البته با احترام به نظر من) قرار گرفته بود تا این که اول آبان جنسیتش به مدد پیشرفت علم و تکنولوژی مسجل شد. دخترکی زمینی خواهد شد.از این‌جا بود که پیشنهادها روانه شد از همه طرف و من هم مصر و پافشار به نظر خود!!!

به نظر من و در فرهنگ ما اسامی به دو دسته فارسی و عربی تقسیم میشن، فارسی‌ها، به دو شاخه‌ی اسامی با معنا و آوای قشنگ و اسامی اسطوره‌های کهن و عربی‌ها به سه شاخه‌ی اسامی ائمه و خاندانشون، اسامی قرآنی و اسامی با آوا و معانی زیبا، که قطعا گزینه مورد انتخاب ما اسامی ائمه بود (که حس بحثش نیست) و قطعا نظرمون اسم عربی به تنهایی نبوده است.

و در نهایت ما کوثر را انتخاب کردیم که هم در برگیرنده نام زهرای اطهر باشد و هم خیر کثیرش برای ما ، جامعه و نسل بعد از ما ان‌شالله

 


پوران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

پوران


نویسندگان
پوران


آرشیو من
تیر ٩٥
آذر ٩۳
آبان ٩۳
شهریور ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
آذر ٩٠
آبان ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
شهریور ۸٩
آذر ۸۸
آبان ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦


لینک دوستان
عاقبت بخیر(آقای همسر)
انجمن ژئوتکنیک ایران
گزیده اخبار مسکن
عبدالجبارکاکایی
به خاطر آیه ها
روزهای مادرانه
علیرضا قزوه
سایه روشن
مهرنوشته
باغکوچه
سنگچین
ریحان
یک تجربه ساده
مهمون زمین
تجربه‌های آموزش قرآنی
نقش فرزندان در تربیت پدر و مادر
کودک متعادل-استاد محمود سلطانی
ملامین شیرکوه یزد
ملامین شیرکوه یزد
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار روزانه
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0